Krossberg (Statnett)

Det er søkt om konsesjon for ny transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger. Den nye stasjonen bygges av Statnett, men vil eies og driftes av både Statnett og Lnett når den er ferdig.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i Sør-Rogaland på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. En prognose som er laget viser at behovet for effekt vil kunne doble seg fra 2020 og fram mot 2050-2060. For å ivareta forsyningssikkerheten i Sør-Rogaland har Statnett og Lnett laget en langsiktig plan for utvikling av strømnettet og utført en Konseptvalgutredning for Nord-Jæren (KVU). 

For å øke kapasiteten i transmisjonsnettet, også kalt "motorveiene" i strømnettet, har Statnett søkt om å bygge en ny stasjon på Krossberg tilrettelagt for fremtidens spenningsnivå på 420 kV. Den vil driftes på 300 kV når den blir satt i drift. Den nye stasjonen inkluderer også et 132 kV-anlegg som Lnett vil drifte. Formelt vil omsøkte Krossberg eies av Statnett og Lnett når den er ferdig. 

Lnett eier og drifter Stølaheia transformatorstasjon som ligger tett ved den omsøkte stasjonen på Krossberg. Den gamle stasjonen vil i fremtiden bli en ren regionalnettstasjon når ny transformatorstasjon på Korssberg tar over sentralnettfunksjonen. I fremtiden vil Stølaheia transformere spenningsnivået fra 132 kV til 50 kV. Lnett trenger å etablere to jordkabler fra Krossberg til Stølaheia for å forsyne 50 kV nettet.

Det pågående prosjekt i området som skal knyttes opp mot omsøkte Krossberg transformatorstasjon:

Stølaheia vil på lengre sikt fases ut når eksisterende regionalnett bygges om fra dagens 50 kV til fremtidens spenningsnivå på 132 kV. 

Les mer om Krossberg-prosjektet: 
Statnett planlegger ny transformatorstasjon (Krossberg) i nærheten av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger. 

Kontaktinformasjon: Statnett prosjektteam

Krossberg

Fakta

Stavanger
2028
Konsesjon gitt

Kontaktpersoner

Jan Terje Larsen Prosjektleder utbygging stasjon
93488624
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Børre Dybesland Myndighetskontakt
Se e-postadresse