Bildet viser Ullandhaugtårnet i bakgrunnen og Tjensvoll transformatorstasjon i forgrunnen (gult murbygg).

Krossberg - Ullandhaug

Det planlegges ny 132 kV kraftledning mellom Ullandhaug og Krossberg (Stølaheia) transformatorstasjoner i Stavanger. Lnett har fått konsesjon for nytt frittstående bygg på Ullandhaug transformatorstasjon, og skal rive deler av eksisterende stasjon. Statnett og Lnett har også fått konsesjon til å bygge nye Krossberg transformatorstasjon ved eksisterende stasjonstomt til Stølaheia.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Dagens luftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll, samt Tjensvoll transformatorstasjon er fra midten av 50-tallet. 

Nytt nett blir bygget for 132 kV spenningsnivå, som har høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV. Lnett har fått konsesjon for nytt frittstående bygg på eksisterende Ullandhaug transformatorstasjon. Det planlegges også ny transformatorstasjon på Tjensvoll før den gamle kan rives. Det planlegges ny kraftledning fra Ullandhaug til Tjensvoll samt nye kraftledninger mellom Ullandhaug og omsøkt plassering er Krossberg, nær Statnett og Lnetts eksisterende Stølaheia stasjon.  

Lnett har laget ulike nettsider for de forskjellige tiltakene i dette prosjektet for å gjøre det lett å finne relevant informasjon om status og framdrift, samt saksdokumenter og kart. Det er NVE som avgjør hvordan konsesjonsbehandling for tiltakene skal gjøres. For stasjonene er målet en rask saksbehandling, med godt forberedte søknader med forhåndsuttalelser fra berørte parter og andre interessenter. 

Ullandhaug-Krossberg:

  • Lnett vil bygge ny kraftledning fra Ullandhaug transformatorstasjon til Krossberg transformatorstasjon (planlegges av Statnett), ved eksisterende Stølaheia stasjon
  • Statnett og Lnett fikk i april 2024 konsesjon for nye anlegg til Krossberg
Illustrasjon av trase mellom Ullandhaug - Krossberg

Fakta

Stavanger
2029
Under planlegging

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Andreas Ente Prosjektleder, konsesjon
98623930
Se e-postadresse