Illustrasjon av foreslått oppgradering av Ullandhaug transformatorstasjon. Foreslått nybygg til høyre i illustrasjonen.

Ullandhaug transformatorstasjon

Ullandhaug transformatorstasjon er moden for oppgradering. Lnett planlegger et frittstående bygg på eksisterende stasjonstomt.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i deler av Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Eksisterende Ullandhaug transformatorstasjon er en av stasjonene som nå må oppgraderes.

En oppgradering øker forsyningssikkerheten og tilrettelegger samtidig for økt kapasitet til øvrige stasjoner i Stavanger. Nytt regionalnett ("fylkesveiene i strømnettet") blir bygget for 132 kV spenningsnivå, med høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV. Det planlegges ny kraftledning fra Ullandhaug til Tjensvoll samt nye kraftledninger mellom Ullandhaug og nye Krossberg transformatorstasjon som Statnett har søkt konsesjon for. Det er søkt om å få bygge ny stasjon på tomten hvor Stølaheia transformatorstasjon er i dag.   

Lnett har sett opp prosjektsider for de planlagte kraftledningene og stasjonen for å gjøre det lett å finne relevant informasjon om status og framdrift, samt saksdokumenter og kart:

Status: 

  • Lnett fikk konsesjon for nytt anlegg i mars 2024
  • Lnett har i november 2023 sendt konsesjonssøknad og detaljplan med forhåndsuttalelser til NVE for behandling

Fremdriftsplan: 

  • Anbud for bygg og grunn planlegges lagt ut 2. kvartal 2024

  • Byggeperiode ny Ullandhaug transformatorstasjon: 2025-2026

 

Ullandhaug transformatorstasjon

Fakta

Stavanger
2027
Konsesjon gitt

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kjell Inge Røyksund Prosjektleder
93044990
Se e-postadresse