Illustrasjon av foreslått oppgradering av Ullandhaug transformatorstasjon. Foreslått nybygg til høyre i illustrasjonen.

Ullandhaug transformatorstasjon

Ullandhaug transformatorstasjon er moden for oppgradering. Lnett planlegger et frittstående bygg på eksisterende stasjonstomt.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i deler av Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Eksisterende Ullandhaug transformatorstasjon er en av stasjonene som nå må oppgraderes.

En oppgradering øker forsyningssikkerheten og tilrettelegger samtidig for økt kapasitet til øvrige stasjoner i Stavanger. Nytt regionalnett ("fylkesveiene i strømnettet") blir bygget for 132 kV spenningsnivå, med høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV. Det planlegges ny kraftledning fra Ullandhaug til Tjensvoll samt nye kraftledninger mellom Ullandhaug og nye Krossberg transformatorstasjon som Statnett har søkt konsesjon for. Det er søkt om å få bygge ny stasjon på tomten hvor Stølaheia transformatorstasjon er i dag.   

Lnett har sett opp prosjektsider for de planlagte kraftledningene og stasjonen for å gjøre det lett å finne relevant informasjon om status og framdrift, samt saksdokumenter og kart:

Ullandhaug transformatorstasjon:

  • Lnett planlegger å sende endringssøknad med forhåndsuttalelser for ny løsning for Ullandhaug transformatorstasjon høsten 2023
  • Byggeperiode ny Ullandhaug transformatorstasjon: 2024-2026

Dette har skjedd:

  • NVE bekrefter at endringssøknad kvalifiserer til hurtigspor med forhåndsuttalelser
  • Det er gitt konsesjon for utvidelse av Ullandhaug transformatorstasjon januar 2022.
Ullandhaug transformatorstasjon

Fakta

Stavanger
2026
Under planlegging

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kjell Inge Røyksund Prosjektleder utbygging transformatorstasjon
93044990
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kari Walstad Prosjektleder
481 99 882
Se e-postadresse