Lnett har lagt til rette for behandling av konsesjonssøknaden via NVEs «hurtigspor». Søknaden har vært tilgjengelig for forhåndsuttalelser, og dette er mottatt fra blant andre Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland.

Sammen med konsesjonssøknaden har Lnett også sendt inn detaljplan for tiltaket. Detaljplanen beskriver hvordan Lnett vil gjennomføre byggingen av stasjonen og hvordan man vil ta hensyn til miljø og omgivelser under bygging og påfølgende drift av stasjonen. NVE vil behandle konsesjonssøknad og detaljplan parallelt, og Lnett har anbefalt NVE å sende detaljplanen på offentlig høring.

Lnett håper på vedtatt konsesjon og godkjent detaljplan i løpet av februar 2024. Ny Ullandhaug transformatorstasjon planlegges satt i drift tidlig i 2027.