Tjensvoll transformatorstasjon i ferskenfarget betong framme på bilde med luftledning som går mot de åpne markene midt på bildet. Ullandhaug transformatorstasjon ligger bakerst i bilde omringet av skog.

Solborg - Ullandhaug

Det planlegges nye 132 kV kraftledninger mellom Solborg og Ullandhaug transformatorstasjoner i Stavanger. Dagens luftledning (50 kV) mellom Tjensvoll og Ullandhaug er søkt revet etter at nye kraftledninger er i drift.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i deler av Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Eksisterende Tjensvoll transformatorstasjon er fra midten av 1950-tallet, og anlegget har utlevd sin tekniske levetid og må fornyes. Det er krevende å vedlikehold og få tak i deler til eldre anlegg noe som gjør at risikoen øker for flere feil som vil gi større og langvarige strømbrudd hos kunder. Nye Solborg transformatorstasjon vil erstatte eksisterende Tjensvoll transformatorstasjon.

Det nye strømnettet blir bygget for 132 kV spenningsnivå som har høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV. Det planlegges nye kraftledninger mellom Ullandhaug og Solborg samt nye kraftledninger mellom Ullandhaug og Krossberg transformatorstasjon ved eksisterende Stølaheia stasjon.Kraftledningen er planlagt som jordkabel mellom Ullandhaug og Solborg transformatorstasjoner siden det ikke er mulig å komme fram med luftledninger i dette området. 

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som avgjør hvordan ulike tiltak i strømnettet skal behandles. Lnett har fått konsesjon for nytt anlegg på Ullandhaug transformatorstasjon. Solborg transformatorstasjon ligger p.t. til behandling hos NVE.

Prosjektet med nye 132 kV jordkabler mellom Solborg og Ullandhaug blir gjennomført gjennom forelegging, i henhold til områdekonsesjonen Lnett har.

Lnett har satt opp nettsider for de forskjellige tiltakene i området for å gjøre det lett å finne relevant informasjon om status og framdrift, samt saksdokumenter og kart.

Fremdriftsplan: 
Forelegging av jordkabel Solborg-Ullandhaug på høring i 22.05-30.06.2024

Kart over trase mellom Ullandhaug og Tjensvoll

Fakta

Stavanger
2028
Høring

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kari Walstad Prosjektleder
481 99 882
Se e-postadresse