For Lnett er Krossberg transformatorstasjon viktig for regionen av flere grunner:

  • Lnett har tilknytningsstopp for næringskunder i hele Kvitsøy og Randaberg kommuner samt store deler av Stavanger kommune med kommunedelene Rennesøy, Finnøy og deler av Tasta. 
  • Krossberg transformatorstasjon er en forutsetning for flere tiltak Lnett har i regionalnettet, blant annet i konsesjonssøkte Krossberg-Harestad-Rennesøy og meldte Strand-Finnøy-Nordbø. Lnett planlegger også å konsesjonssøke Krossberg-Ullandhaug.
  • Krossberg transformatorstasjon er nødvendig for å styrke forsyningssikkerheten på Nord-Jæren.

Det er i dag ikke kapasitet i strømnettet til å knytte til nye bedrifter, samt gi strøm til utvidelser hos eksisterende bedrifter eller overgang fra fossil energi til elektrisitet. Nye Krossberg transformatorstasjon vil med 132 kV legge til rette for å dekke eksisterende og fremtidig strømbehov i området og vil også styrke forsyningssikkerheten på Nord-Jæren. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har bedt om høringsinnspill innen 1. juni

Du kan sende høringsinnspill til NVE ved å bruke høringsskjema. Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no. Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202111576», og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis.