Mulige tomteplasseringer for nye Tjora transformatorstasjon nær Risavika industriområde.

Tjora transformatorstasjon

Det planlegges å bygge ny transformatorstasjon på Tjora i Sola kommune. Når stasjonen er i drift er planen å rive den gamle Risavika transformatorstasjon.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i Sola kommune på grunn av alder og tilstand. Det er behov for å bygge ny transformatorstasjon i Risavika for å erstatte den gamle fra 1967 og forberede nettet for fremtidens spenningsnivå, 132 kV. Dette er et nødvendig tiltak for sikre fremtidig strømforsyning og forsyningssikkerhet til området. 

Strømforbruket er forventet å øke kraftig i området ved Risavika Havn de neste årene blant annet som følge av elektrifisering av skip og transport samt nye næringer. Lnett har derfor utredet behov for ny nettstruktur og definert nødvendige tiltak gjennom konseptvalgutredningen Solaringen. Tjora transformatorstasjon er det første av flere tiltak som vil komme i Sola kommune. 

  • Forarbeid utført. Kartlegging av mulige stasjonsalternativer startet i september 2021.  

Estimert framdrift:  

  • Søknad om konsesjon sendes NVE høsten 2022 
  • Byggeperiode for Tjora transformatorstasjon 2024-25
Kartet illustrerer plasseringen av nye Tjora transformatorstasjon.

Fakta

Sola
2025
Under planlegging

Kontaktpersoner

Torgny Valborgland Grunneierkontakt
+47 913 85 533
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kari Walstad Prosjektleder
+47 481 99 882
Se e-postadresse