Mulige tomteplasseringer for nye Tjora transformatorstasjon nær Risavika industriområde.

Tjora transformatorstasjon

Det planlegges å bygge ny transformatorstasjon på Tjora i Sola kommune. Når stasjonen er i drift er planen å rive den gamle Risavika transformatorstasjon.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i Sola kommune på grunn av alder og tilstand. Det er behov for å bygge ny transformatorstasjon i Risavika for å erstatte den gamle fra 1967 og forberede nettet for fremtidens spenningsnivå, 132 kV. Dette er et nødvendig tiltak for sikre fremtidig strømforsyning og forsyningssikkerhet til området. 

Strømforbruket er forventet å øke kraftig i området ved Risavika Havn de neste årene blant annet som følge av elektrifisering av skip og transport samt nye næringer. Lnett har derfor utredet behov for ny nettstruktur og definert nødvendige tiltak gjennom konseptvalgutredningen Solaringen. Tjora transformatorstasjon er det første av flere tiltak som vil komme i Sola kommune. 

NVE har for øvrig opprettet nettside for søknaden, med saksnummer 202303345.

Estimert framdrift:  

  • Byggeperiode for Tjora transformatorstasjon 2024-2026

Status:

  • Søknad om konsesjon sendt til NVE 4. april 2023 
  • Ber om forhåndsuttalelse med frist 24. februar 2023.
  • Forarbeid utført. Kartlegging av mulige stasjonsalternativer startet i september 2021.  

Høring april 2023
Høring desember 2022
Kartet illustrerer plasseringen av nye Tjora transformatorstasjon.

Fakta

Sola
2026
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Andreas Fosså Grunneierkontakt
970 13 736
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kari Walstad Prosjektleder
481 99 882
Se e-postadresse