Bygging av transformatorstasjon reguleres av blant annet energiloven, og det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler saken. I dialog med NVE ber Lnett de som antas å kunne bli berørt om forhåndsuttalelse til søknaden.

Forhåndsuttalelsene vil kommenteres av Lnett og videresendes til NVE som del av søknaden. NVE vil be om ytterligere uttalelser dersom de ser det nødvendig for å kunne behandle søknaden. Alle dokumenter og kart er tilgjengelig på prosjektsiden under Konsesjonssøknad på høring.

Tjora transformatorstasjon planlegges bygget på et areal som i dag eies av Sola kommune. Stasjonen vil ha en grunnflate på ca. 630 m² og høyde opptil 14 meter.

Send inn forhåndsuttalelse
Lnett ønsker uttalelse til konsesjonssøknaden fra alle som kan bli berørt av tiltaket. Vennligst send uttalelsen på e-post til johannes.helgesen@lnett.no. Merk emne-feltet med «Forhåndsuttalelse Tjora».

Frist for å sende forhåndsuttalelse er 24. februar 2023

Lnett vil samle alle uttalelsene og kommentere dem overfor NVE før de søker om anleggskonsesjon for å få bygge Tjora transformatorstasjon.

Møte med Lnett
Dersom du ønsker et møte eller befaring med representanter fra Lnett kan dette avtales nærmere med grunneierkontakt Johannes Helgesen. Se kontaktinformasjon i høyre marg på prosjektsiden https://www.l-nett.no/tjora/.

I høyre marg på prosjektets nettside kan du registrere deg for å få tilsendt e-post når det legges ut nyheter om prosjektet.