Lnett har et pågående arbeid med å oppgradere strømnettet på Ombo i området mellom Eidssund og Haug. Nå er det altså fra Stemtjørna til Jørstadvågen og videre rundt øya til Haug som står for tur. 

Det er Jøsok prosjekt som planlegger og prosjekterer arbeidet som skal gjøres i distribusjonsnettet ("de kommunale veiene" i strømnettet). 

Alder og tilstand på dagens kraftlinje gir behov for å bygge ny kraftlinje. Ny linje er som utgangspunkt planlagt i samme trasé som dagens linje, med noen små justeringer. 

Kart over kraftlinjen som blir oppgradert på Ombo Tema på møte: 
Kort om prosjektet
Saksgang
Retningslinjer satt av myndighetene 
Master, inngrep, foreslåtte traséer
Grunneieravtaler

Etter orienteringen er det mulig å se nærmere på kart og gi innspill og synspunkter til planene. Spørsmål kan rettes til Torbjørn Finne i Jøsok Prosjekt på epost eller telefon 920 91 421.