For å opprettholde en stabil og sikker strømforsyning, og samtidig øke kapasiteten i strømnettet må det utføres nødvendig arbeid. 

Arbeidet med oppgradering av strømnettet i enkelte områder av Strand kommune har nå pågått siden starten av dette året. Vi nærmer oss nå ferdigstillelse av disse områdene, og varsler i den forbindelse om fire strømstanser.

Strand: Mandag 19. juni kl. 22.00 til tirsdag 20. juni kl. 06.00
Berørt område: Soner langs Velandsvegen, Vostervegen, Fiskåvegen og Seldalsvegen. Vervikmarkå, Vervikhagen, Kjølevikvegen, Ravnåsvegen, Alsvikveien og Amdalsvegen.

Strand: Onsdag 21. juni kl. 22.00 til torsdag 22. juni kl. 06.00
Berørt område: Varland, Lekvam, Heggheim, og Bjørheimsbygd t.o.m Svotunnellen.

Forsand: Torsdag 22. juni kl. 20.00 til fredag 23. juni kl. 06.00
Gjelder hele tidligere «gamle» Forsand kommune inkl. «Kola-bygda», bortsett fra Sognesandområdet.

Strand: Lørdag 24. juni kl. 1200 - 1800
Berørt område: Soner langs Velandsvegen, Vostervegen og Fiskåvegen. Gjelder for området i nærheten av Fiskå Mølle.

Går arbeidet som planlagt vil kunder i disse fire områdene kun bli berørte av en av de fire strømstansene. Planlagte strømstanser kan bli utsatt eller utgå av ulike årsaker. Strømmen kan komme tilbake raskere enn varslet.

Berørte kunder vil også bli varslet på SMS om den planlagte strømstansen. Se for øvrig mer informasjon på Lnett sin nettside for planlagte strømstans.

Lnett beklager de ulemper det pågående arbeid har for kunder i dette området.