Montør i toppen av stolpe, med tre montører arbeider på bakken. - Arbeidet som er gjort gir oss en mer robust strømforsyning. Dersom vi får en feil i overordnet strømnett i området, så vil denne kraftledningen bidra til bedre reserve til både Finnøy og Hjelmeland, forteller driftsdirektør Rannveig Eidem Norfolk i Lnett. 

Selve arbeidet med å legge om til høyere spenningsnivå ble utført fra søndag 12. mai til onsdag 15. mai. Da var 20 montører, samt beredskapspersonell og logistikkteam i sving for å få arbeidet utført. Montørene måtte innom alle nettstasjoner to ganger, og arbeidet må utføres i rett rekkefølge. Arbeidet var nøye planlagt i forkant for å minimere tiden strømkunder var uten strøm mens arbeidet pågikk.

I tillegg var det laget plan og tatt med reserveutstyr for å håndtere eventuelle forhold som kan oppstå under denne type arbeid. Det var en transformator som vi fikk utfordring med og noen flere komponenter som måtte byttes, men dette ble da løst i henhold til reserveplan og med ekstra materiell som var tatt med. 

Arbeidet med å skifte komponenter, strømmaster, bygge nye kabler og nettstasjoner er gjort tidligere, og har medført flere strømstanser for kunder. 
- Planlagte strømstanser gir ulemper for våre kunder, og vi forstår det kan være frustrerende når det blir flere strømstanser i løpet av ett år. Det pågår et arbeid som ser på tiltak som skal bidra til blant annet bedre og tidligere varsling, forteller Norfolk. 

Nå er siste planlagte strømstans i denne etappen som berører kunder i Hjelmeland sentrum, Nesvik, og Sjernarøyane gjennomført. Tøtlandsvik og Funningsland i Hjelmeland er omkoblet til 22kV, men her er det behov for en strømstans til for å få byttet alt anlegg som trengs. 

Nå gjenstår det arbeid for å fullføre de siste etappene i det store prosjektet for å legge om til nytt spenningsnivå. Etappene som gjenstår er strømforsyningen til Sørskår, Fiskå, Årdal, nordlige del av Ombo, samt området mellom nye og gamle Hjelmeland transformatorstasjoner. 

Totalt er det investert for rundt 600 millioner kroner i å oppgradere strømnettet i Strand og Hjelmeland de siste årene. Montør trinner om i nettstasjon til høyere spenningsnivå
To montører arbeider i toppen av en mast