Det vil i enkelte områder av Ryfylke bli stor aktivitet i den kommende tiden i forbindelse med oppgradering av distribusjonsnettet fra 11 kV til 22 kV. Arbeidet må gjøres på grunn av alder, tilstand og økende strømbehov i området. Prosjektet kommer i tillegg til prosjektene som pågår i regionalnettet ("fylkesveiene i strømnettet"). 

Det er strømnettet ut fra de to nye transformatorstasjonene på Veland og Hjelmeland som skal oppgraderes. Høyspentlinjer skal forsterkes ved å skifte komponenter, mens andre må rives og erstattes av nye luftlinjer eller de graves ned som jordkabel. Flere eldre kabler skal også graves opp og skiftes ut. I tillegg skal anlegg i nettstasjoner skiftes ut, og noen steder blir hele nettstasjonen byttet ut med ny. 

Lnett har inngått avtale med Nettpartner som skal utføre montasjearbeidet. I tillegg er det leid inn graveentreprenør for å utføre graving. Montasjearbeidet i områdene Varland, Lekvam og Bjørheimsbygd startet i januar. 

I løpet av 2023 skal også høyspentnettet fra Hjelmeland sentrum og inn til Tytlandsvik oppgraderes. Det skal også gjøres store utbedringer på Jøsneset og deler av Ombo.