På møtene ble det informert om behovet for oppgradering av eksisterende strømnett på grunn av alder og tilstand. Arbeidet er viktig for å unngå økning i antall feil som medfører strømbrudd i årene som kommer. En oppgradering av spenning fra 11 kV til 22 kV vil samtidig gi mer kapasitet i strømnettet.

Fram mot sommeren 2022 jobbes det videre med prosjektering av nytt strømnett. Vi vil forsøke å hensynta innspill fra grunneiere, dersom dette er teknisk og økonomisk greit å få til. 

Andre halvdel av 2022 vil vi være ute i markedet for å anskaffe materiell, og så er målet å utføre bygging i 2023. Kart som viser traséer for kraftledninger og eventuelt flytting av nettstasjoner ligger under menypunktet "kart" på prosjektsiden. 

Presentasjonene finnes under menypunkt "presentasjoner". 
Presentasjon fra Årdal 8. mars 2022
Presentasjon fra Fiskå 9. mars 2022
Presentasjon fra Fiskå 10. mars 2022