Planarbeidet for neste  delprosjekt fra Ullandhaug til Stølaheia/Krossberg, er på hold inntil vi vet mer om framdriftsplanen for eventuell tilleggssøknad til Statnett.  Den nye stasjonen skal bygges av Statnett, men vil eies og driftes av både Statnett og Lnett når den er ferdig.

For berørte grunneiere på strekningen Ullandhaug-Tjensvoll betyr dette at prosjektet er estimert ferdig i 2026. Lnett har i januar i år fått konsesjon til å utvide Ullandhaug transformatorstasjon og vi holder på med konsesjonssøknaden for Tjensvoll transformatorstasjon og traseen mellom disse. Det er ventet at konsesjonssøknaden sendes til NVE i tredje kvartal 2022. 

Grunneiere på strekningen Ullandhaug-Stølaheia vil bli informert når planarbeidet settes i gang igjen.