Ålgård transformatorstasjon ble bygget i 1971, og flere anleggsdeler er modne for utskiftning. Det er også krevende å utføre vedlikehold i dagens stasjon.

I tillegg har Lnett fått henvendelser fra flere næringskunder som ønsker tilknytning eller trenger å øke sitt strømbehov. Det er ikke kapasitet i dagens stasjon til den etterspørselen som er kommet og kommer framover. Planen er å bygge en helt ny transformatorstasjon på Ålgård på 132 kV, som er det nye spenningsnivået for framtidens regionalnett. 

For å få 132 kV på stasjonen, så må det bygges en ny 132 kV kraftledning mellom Fagrafjell transformatorstasjon og ny transformatorstasjon på Ålgård. Når vi øker spenningsnivået fra 50 kV til 132 kV, så øker kapasiteten med to til tre ganger. 

Inngjerdet areal for ny transformatorstasjonen vil trolig bli i størrelsesorden 3-5 daa med et stasjonsbygg med en grunnflate på i underkant av 500 kvm. Stasjonen planlegges med tre transformatorer og innendørs bryteranlegg.

Det er foreløpig tidlig i planleggingen. Det blir avholdt møter med kommunene i april 2024 for å få innspill og diskutere mulige plasseringer av stasjon og traseer for kraftledningen.