Informasjonsmøte blir på klubbhuset til Ganddal IL
Adresse: Paulinehagen 2
Tid: Tirsdag 26. september kl 16.00

På møte vil vi fortelle kort om prosjektet, hvordan arbeidet skal utføres og hva som er framdriftsplanen.

Det blir mulighet for å stille spørsmål og prate med utførende entreprenør. Det er satt av god tid til dialog etter at vi har presentert prosjektet og jobben som skal utføres.

Det er inngått avtale med Hallingmast og Los Cable sammen med underentreprenør Erik Håland Maskin for bygging av kraftledningen. Det skal bygges to parallelle kraftledninger i samme trasé. Målet er å starte bygging innen kort tid.

Godkjent MTA-plan setter rammer for utbyggingen.