OED har vurdert klagen nøye (PDF, 172KB) og kommet frem til at NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) vedtak av 19. april 2022 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse stadfestes. 

Lnett har fått konsesjon til å bygge og drive to nye 132 kV luftledninger mellom Fagrafjell og Vagle, utvidelse av Vagle transformatorstasjon og 132 kV jordkabler i felles grøft mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjon. Det er også gitt tillatelse til å rive alle gamle anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. 

Dette prosjektet vil koble sammen Statnetts nye stasjon på Fagrafjell med Lnetts eksisterende og nye 132 kV nett og er en viktig brikke i oppgraderingen av strømnettet i regionen.