NVE ga i april Lnett tillatelse til å bygge ny kraftledning mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland, utvidelse av Vagle transformatorstasjon og riving av Stokkeland transformatorstasjon. Vedtaket om ny kraftledning mellom Fagrafjell og Vagle er påklaget, og klagen er sendt til Olje- og energidepartementet. Denne MTA omfatter kun utvidelse av transformatorstasjonen, og beskriver hvordan arbeidet skal utføres.

Uttalelse til MTA kan sendes via epost til uttalelse@nve.no. Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse saksnummer 202112978», og oppgi navn og organisasjonsnummer (hvis du representerer en virksomhet) i innledningen.  

MTA er en plan som beskriver hvordan anlegget skal bygges for å ivareta krav i konsesjonen. Planen skal konkretisere hvordan anlegget skal bygges og driftes, slik at miljø og landskap blir ivaretatt både gjennom anlegssperioden og når anlegget er i ordinær drift.

Lnett har sendt en endringssøknad for transformatorstasjonen etter at vi fikk konsesjon. Det er søkt om å utvide tilbygget til stasjonen med ytterligere to transformatornisjer. Det gjør at tilbyggets grunnflate øker fra 1585 kvadratmeter til rundt 1940 kvadratmeter. Direte berørt grunneier har gitt en positiv forhåndsuttalelse til saken. Lnett har bedt om at denne MTA, som inkluderer utvidelse, behandles samtidig med endringssøknad.

Brev fra NVE om høring av MTA-plan for Vagle transformatorstasjon (PDF, 77KB)
MTA for Vagle transformatorstasjon (PDF, 10MB)