Stasjonene til Statnett ble i denne regionen bygget på 1980-tallet og tiden nærmer seg for at disse må oppgraderes og fornyes.  Statnett søkte 30. juni om konsesjon for ny Krossberg transmisjonsnettstasjon og tillatelse til å sanere sentralnettanlegg i dagens Stølaheia transformatorstasjon.

Det digitale folkemøtet er åpent for alle. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden og Statnett vil fortelle om planene. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til NVE og Statnett.

Statnetts planer har betydning for Lyse Elnetts videre utvikling av regionalnettet og gir nettselskapet mulighet til å modernisere og gi god forsyningssikkerhet i Stavanger og nordover til Randaberg og Rennesøy.

- I området Stavanger nord og Randaberg, er det nå ikke ledig kapasitet til å knytte til større næringsvirksomhet før vi får oppgradert strømnettet. Vi har en stram framdriftsplan, men det blir fort 2026 før vi får bygget ut strømnettet, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lyse Elnett.

Lyse Elnett ønsker å legge til rette for økt strømforbruk og produksjon i området og holde tritt med elektrifiseringen av samfunnet. Vi har flere prosjekter som vi vil knytte til nye Krossberg stasjon for på den måten å øke kapasiteten i det regionale strømnettet vårt; Randaberg-Rennesøy (Støleheia-Harestad-Nordbø) og Ullandhaug-Tjensvoll-Støleheia.

NVE er saksbehandler og har sendt konsesjonen ut på høring, og olje og energidepartementet (OED) er klageinstans. Alle kan uttale seg og høringsfristen er 20. oktober 2021.

Nyttige lenker: