Dronefoto av eksisterende Tjensvoll transformatorstasjon (gul murbygning)

Solborg (Tjensvoll) transformatorstasjon

Det planlegges ny transformatorstasjon på Solborg i tilknytning til dagens tomt. Når ny transformatorstasjon er driftsatt planlegges det å rive den gamle stasjonsbygningen fra 1950-tallet.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i deler av Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Eksisterende Tjensvoll transformatorstasjon er fra midten av 1950-tallet. 

Nytt nett blir bygget for 132 kV spenningsnivå, med høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV. Det planlegges ny kraftledning fra Ullandhaug til ny Solborg transformatorstasjon, samt nye kraftledninger mellom Ullandhaug og omsøkt plassering på Krossberg, nær Statnett og Lnetts eksisterende Stølaheia stasjon.  

Det er NVE som avgjør hvordan konsesjonsbehandling for tiltakene skal gjøres. For stasjonene er målet en rask saksbehandling, med godt forberedte søknader med forhåndsuttalelser fra berørte parter, kalt hurtigspor

Lnett vil sette opp nettsider for de forskjellige tiltakene for å gjøre det lett å finne relevant informasjon om status og framdrift, samt saksdokumenter og kart.

  • Konsesjonssøknad sendt 22.12.2023
  • Konsesjonssøknad på høring når NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat tildeler saksbehandler: antar høst 2024
  • Foreløpig antatt byggeperiode ny Solborg transformatorstasjon: 2026-2027

 

Tjensvoll transformatorstasjon

Fakta

Stavanger
2027
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kari Walstad Prosjektleder
481 99 882
Se e-postadresse