Ja. Den kunnskapen vi får gjennom spørreundersøkelsen og markedsanalysen, vil bli brukt i Kraftsystemutredningen som er offentlig. Men informasjonen blir anonymisert slik at ikke data kan spores tilbake til en bedrift eller ett prosjekt før den publiseres.