For å bestille tilknytning eller få reservert kapasitet, så må du sende inn en henvendelse til oss via skjema for tilknytning på vår nettside. 
Vi vil da gjøre en vurdering av hvilke tiltak som eventuelt må gjøres før en tilknytning kan gjøres, og hvilke kostnader dette har. Det er ikke reservert effekt før avtale om anleggsbidrag er sendt ut (signert av dere).