Vi ønsker at bedrifter som har et større behov (rundt 1 MW eller mer) svarer på undersøkelsen. Dersom det er behov for strøm til boligområder eller vanlige kontorbygg eller butikker, så trenger de ikke å svare på undersøkelsen. Denne type strømbehov er allerede inkludert i "normal vekst" i forbruk som er inne i våre analyser allerede.