Lnett er et monopolselskap som er underlagt en rekke krav, deriblant nøytral opptreden uavhengig av hvem som er kunde/bestiller. Våre ansatte er opplært i at informasjon vi får som nettselskap ikke kan deles med andre selskaper, også dem i samme konsern. Vi har systemer som sikrer tilgangsstyring til ulik type informasjon. 
Data som samles inn i undersøkelsen blir anonymisert, og i resultater som presenteres vil ikke data kunne kobles tilbake til en bestemt bedrift eller prosjekt.