Vi trenger å vite hva som kommer av effektbehov og når det kommer for å ta de rette investeringene til rett tid. Da får bedrifter tilknytning når de har behov, og vi unngår kostbare investeringer som ikke er nødvendig som igjen påvirker nettleien vi alle betaler.
Tidligere har analyser for strømbehov vært basert på tall for befolkningsvekst utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. Med de endringer vi nå ser, så vil ikke dette være dekkende for framtidige kraftanalyser.