Det svaret dere gir på spørreundersøkelsen, er ingen bestilling av strøm (effekt). Ønsker dere å bestille strøm, eller få utredet om det er kapasitet i eksisterende strømnett til deres behov, så må dere fylle ut skjema på vår nettside, og sende dette inn.  
Det er ikke reservert effekt før avtale om anleggsbidrag er sendt ut (signert)