Svaberg i vik omkranset av sjø, og sol som speiler seg i sjøen

Finnøy - Nordbø

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Dette er viktig for å sikre strømforsyningen og ha nok kapasitet i området, samt gi en ringforbindelse i dette område.

Lnett planlegger oppgradering av overordnett strømnett på Rennesøy, Finnøy og Strand. Det er behov for å bygge ny 132 kV-kraftledning og nye transformatorstasjoner. Dette prosjektet er etappe to i en større oppgradering. 

Den planlagte kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand for mer strøm, samt sikre god og stabil strømforsyning til alle innbyggere i framtiden. Alder og tilstand på eksisterende strømnett tilsier at det er behov for en oppgradering. Etterhvert som anlegg blir eldre, så er det mer utfordrende å få tak i materiell til vedlikehold. Bygging av nytt strømnett er derfor viktig for å opprettholde en god og stabil strømforsyning til alle. 

Når alle etappene er ferdig vil det gi en ringforbindelse som øker forsyningssikkerheten, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet. 

Det er ventet sterk vekst i strømforbruket, blant annet fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Det er i dag lite ledig kapasitet i strømnettet i området. 

Den store oppgraderingen er delt i flere etapper for å holde best mulig framdrift.

Framdrift:

Planlegger å sende konsesjonssøknad for kraftledning mellom Finnøy og Nordbø mot slutten av 2025

Dette er gjennomført: 

  • Utredningsprogram vedtatt av NVE 9. juni 2023
  • Melding på høring. Frist på innspill til NVE 24. februar 2023
  • Melding til NVE sendt mai 2022
  • Lnett holdt informasjonsmøte i forkant av sending av melding 9. februar 2022
  • Formøte og befaring med Stavanger og Strand kommuner i 2021
Illustrasjonskart i grønt for å vise hvor prosjektet er lokalisert geografisk

Fakta

Stavanger
2029
Under planlegging

Kontaktpersoner

Torbjørn Grødem Prosjektleder konsesjonsprosess
934 88 619
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse