Eksisterende Tau transformatorstasjon sett fra luften med vann og fjell i bakgrunnen nordover

Tau - Veland

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, samt ny transformatorstasjon på Tau. Dette er tredje og siste etappe i en større oppgradering av overordnet strømnett på Rennesøy, Finnøy og i Strand for å sikre strømforsyningen og ha nok kapasitet i området, samt gi en ringforbindelse.

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Veland og Tau i Strand kommune. I tillegg er det behov for ny transformatorstasjon på Tau for å erstatte dagens stasjon.

Dette er tredje etappe av en større oppgradering av overordnet strømnett på grunn av alder på eksisterende strømnett, behov for økt kapasitet og for å sikre ringforbindelse i strømnettet. Lnett har valgt å dele utbyggingen i ulike etapper for å holde best mulig framdrift. Nederst ser du oversikt over etappene. 

Lnett har fått flere henvendelser fra aktører som har behov for stort uttak av strøm, enten på grunn av utvidelse, nyetablering eller overgang fra fossil energi til strøm. Det er i dag ikke nok kapasitet i eksisterende overordnet strømnett i Strand kommune for å dekke hele behovet. I tillegg tilsier alder og tilstand på eksisterende strømnett at det er behov for en oppgradering. Etterhvert som anlegg blir eldre, så er det mer utfordrende å få tak i materiell til vedlikehold. Bygging av nytt strømnett er derfor viktig for å opprettholde en god og stabil strømforsyning til alle. 

En ringforbindelse i overordnet strømnett vil bi en bedre strømforsyning, og bidrar til at boliger, hytter og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet.   

Framdrift:

  • Planlegger å sende konsesjonssøknad for kraftledning mellom Veland og Tau og Tau transformatorstasjon i 2026


Dette er gjennomført: 

  • Utredningsprogram vedtatt av NVE 9. juni 2023
  • Melding på høring. Frist på innspill til NVE 24. februar 2023
  • Melding til NVE sendt mai 2022
  • Lnett holdt informasjonsmøte i forkant av sending av melding 9. februar 2022
  • Formøte og befaring med Stavanger og Strand kommuner i 2021
Illustrasjonskart i grønn farge som viser hvor prosjektet er lokalisert geografisk

Fakta

Strand
2030
Under planlegging

Kontaktpersoner

Kari Walstad Prosjektleder
481 99 882
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse