Eksisterende prosjektside vil etter hvert bli tatt vekk siden informasjonen som er publisert der, nå er lagt over på de nye prosjektsidene. Det er en del som abonnerer på nyheter fra dette prosjektet. For å få nyheter framover, så må dere sette opp nytt abonnement for den eller de etappene dere ønsker å følge. Dersom dere vil følge flere etapper, så kan dere på en prosjektside huke av for de etappene eller prosjektene dere vil ha nyheter fra. 

Lnett har valgt å dele utbyggingen i ulike etapper for å holde best mulig framdrift i prosjektet. Det er i dag ikke ledig kapasitet i strømnettet for å knytte til nye bedrifter, samt gi strøm til utvidelser hos eksisterende bedrifter eller til bedrifter som ønsker en overgang fra fossil energi til elektrisitet.

I tillegg tilsier alder og tilstand på eksisterende strømnett at det er behov for en oppgradering. Etterhvert som anlegg blir eldre, så er det mer utfordrende å få tak i materiell til vedlikehold. Bygging av nytt strømnett er derfor viktig for å opprettholde en god og stabil strømforsyning til alle.

Prosjektet vil også gi en ringforbindelse i strømnettet som er viktig for å sikre strømforsyningen, og bidrar til at boliger, hytter og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet.   

Dette er de tre etappene som prosjektet er delt opp i: 

  • Etappe 1: Ny kraftledning mellom Veland og Finnøy og Finnøy transformatorstasjon.  Planlegges konsesjonssøkt 4. kvartal 2024.
  • Etappe 2: Ny kraftledning mellom transformatorstasjoner på Finnøy og Nordbø. Konsesjonssøknad antas sendt 4. kvartal 2025. 
  • Etappe 3: Ny kraftledning mellom Veland og Tau, samt ny transformatorstasjon på Tau. Konsesjonssøknad antas sendt i 2026.