Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 10.11.2021 godkjent MTA-planen, som kan leses i sin helhet på  prosjektsiden under «Konsesjon, søknad og MTA-plan». Prosjektet omfatter også bygging av nye transformatorstasjoner på Veland og Hjelmeland, og utvidelse av Dalen transformatorstasjon.
 
Snarlig oppstart i Strand kommune
Byggestart forventes i løpet av november 2021, og anleggsperioden er planlagt å vare til november 2023. Linjebygging starter fra Dalen og går nordover mot Veland i Strand kommune. Informasjonsmøte for berørte grunneiere og rettighetshavere i dette området ble holdt 10.november. På dette møtet fortalte Lyse Elnett og vår totalentreprenør for bygging av luftledningen, LinjePartner, om anleggsarbeidene.
 
Grunneiermøte i Hjelmeland på nyåret
Før anleggsarbeid starter opp på nordsiden av Årdalsfjorden vil Lyse Elnett invitere alle berørte grunneiere og rettighetshavere i Hjelmeland til et tilsvarende informasjonsmøte. En egen invitasjon blir sent ut til dette møtet når dato er satt.