Det er laget skjema for innmelding av våre anlegg som skal leveres sammen med sosi-filer og bilder til oss. Det er også utarbeidet en spesifikasjon som stiller krav til leveranse av innmålingsdata, bilder, sosi osv. 
Skjema og spesifikasjon finner du under "Dokumenter" på høyre side i denne artikkelen.