Det er laget skjema for leveranse av innmålingsdata av våre anlegg. Her skal sosi-filer og bilder leveres samlet til oss. Anlegg skal stedfestes geografisk med x-, y- og z- koordinater Geotaggede bilder tatt på åpen grøft skal medfølge alle leveranser. Formatet på bilder skal være jpg. Kontrollerklæringsskjema kan lastes opp i samme leveranse. 

Det er også utarbeidet en spesifikasjon for innmåling som stiller krav til leveranse av innmålingsdata, bilder, sosi osv. Du finner dette dokumentet og mer informasjon på nettsiden for proffbruker. 

Minner om innmålingsdata skal sendes senest innen fem virkedager, mens for enkelte anlegg er det to virkedager. Se kapittel seks i "Spesifikasjon for innmåling.