Vi bekrefter å ha mottatt din henvendelse om gravemelding. Du vil om kort tid motta et kart fra oss som viser hvor det er kjente traséer for kabel og rør. 

Etter at du har mottatt svar på gravemelding bør du vurdere om du har behov for ytterligere bistand som for eksempel påvisning av trasé, Nær ved-avtale eller flytting av infrastruktur. 

Med vennlig hilsen 
Lyse Elnett AS