For å forebygge skade på nettet tilbyr vi viktig informasjon gjennom ordning med gravemelding. For ytterligere å redusere risikoen for skade tilbys gratis påvisning av kabler.

Planlegger du å arbeide nær våre anlegg må du sjekke om du trenger «Nær ved avtale» før arbeid i nærheten av luftlinjer og –kabler, gassrør og anlegg for fjernvarme/-kjøling starter opp.

Informasjon om gravemelding / påvisning

Informasjon om "Nær ved"- avtale