For å forebygge skade på nettet tilbyr vi viktig informasjon gjennom ordning med gravemelding. For ytterligere å redusere risikoen for skade tilbys gratis påvisning av kabler.

Vi viser også til vår ordning med «Nær ved avtale» som alltid skal inngås med Lyse før arbeid i nærheten av høyspentlinjer og –kabler, gassrør og anlegg for fjernvarme/-kjøling.

Informasjon om gravemelding / påvisning

Informasjon om "Nær ved"- avtale