I forbindelse med tilknytning til strømnettet er det særlig viktig å være klar over to punkter:

Lnett legger til grunn den konsesjonsgitte størrelsen på produksjonsenheten når nettkapasitet fordeles. Dette innebærer at kraftprodusenter først etter at de har fått konsesjon for ny produksjon kan søke om kapasitet i strømnettet for tilknytning.
 
Hovedprinsippet for nettilknytning er at den som først får avklart sitt tilknytningsforhold og inngår bindende tilknytningsavtale, er den som først får knytte seg til strømnettet.
Statnett sin ordning for tildeling av nettkapasitet i strømnett med begrenset kapasitet gjelder for deler av Sør-Rogaland. Dersom tilknytning skjer i strømnettet til Lnett hvor dette ligger innenfor ordningen til Statnett, så vil Lnett avklare kapasitet med Statnett på vegne av kraftprodusenten. 

Henvendelse om tilknytning av produksjon