Dersom du som installatør blir kontaktet av en som ønsker å bli plusskunde bør du sette deg inn i tilknytningsprosessen til Lnett samt tekniske krav til anlegg.

I følge NEK 400 skal anlegg som kobles opp mot strømnettet meldes inn til nettselskapet, uansett størrelse. Dette gjelder også ved installasjon av batteripakker. Det er derfor viktig at plusskundeanlegget blir meldt inn slik at dette kan registreres og merkes i  strømnettet. Lnett anbefaler alle installatører som skal installere plusskundeanlegg om å sette seg inn i spesielle krav om dette i NEK400, samt REN3040 og de til enhver tid gjeldende forskrifter om tekniske krav. 

En plusskunde kan ikke levere strøm til nærmeste nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Anlegget må derfor alltid kobles til bak målepunktet til den aktuelle plusskunden, slik at produksjonen kan benyttes til eget forbruk. 

Meld inn anlegg i Elsmart