Når skjema sendes inn, er det kun en henvendelse. Bestilling av arbeid skjer først når vi har fått skriftlig godkjennelse av kostnader. 

Hvor mye det koster å få strøm til en bolig eller hytte, eller øke hovedsikring, er avhengig av flere forhold. Men alle som bestiller en tjeneste hos oss, må regne med å betale et anleggsbidrag som skal dekke kostnader til eksempelvis kabler, annet nødvendig materiell og våre arbeidstimer. 

Husk at en godkjent elektroinstallatør må melde inn og stå ansvarlig for arbeid i det elektriske anlegget. 

Dersom det er behov for å flytte eksisterende kabler, luftlinje, strømskap osv  i forbindelse med arbeidet, så må dette planlegges samtidig. Du trenger kun å sende inn ett skjema, men husk å legge inn all informasjon. Ønsker du gass, fjernvarme, eller fiber kan dette legges inn i feltet "beskrivelse" i samme skjema.

SEND SKJEMA OM TILKNYTNING ELLER ØKT STRØMUTTAK