Skjema som sendes inn er kun en henvendelse, og settes først i bestilling for videre planlegging og arbeid når vi har fått en skriftlig godkjenning av kostnader fra bestiller (kunde). Samme skjema brukes dersom du skal sende inn "Forespørsel om fellesføring".  

Er det behov for å flytte eksisterende kabler, skap osv  i forbindelse med utbygging, så må dette planlegges samtidig med selve utbyggingen. Du trenger da kun å sende inn ett skjema om utbygging, men husk å legge inn all informasjon. Ønsker du gass, fjernvarme, gatelys eller fiber kan dette legge inn som kommentar i feltet "beskrivelse" i skjema.

Dersom det er ledig kapasitet i strømnettet til tilknytning som er beskrevet i skjema, vil dere få et estimat over kostnader for tilknytning som må godkjennes skriftlig før oppstart.

Hvis vi vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å utføre tilknytning uten å forsterke nettet først, så vil vi gi estimat over kostnader forbundet med utredning og forsterkning av strømnettet som trengs for å få tilknytning. Kunder må i slike tilfeller dekke en forholdsmessig andel av kostnadene dette medfører (såkalt anleggsbidrag). 

Her finner dere mer detaljert informasjon om prosessen fra henvendelse sendes inn, og fram til anlegget er tilkoblet strømnettet. 

Det er utarbeidet prinsipp for køordning og reserving av kapasitet i strømnettet, som er beskrevet i egen artikkel. 

SKJEMA FOR HENVENDELSE OM INFRASTRUKTUR