I tidlig fase kan vi tilby veiledning til større næringskunder. Det kan være veiledning før dere har oversikt over faktisk behov, og ønsker veiledning om for eksempel prosess eller om hvor det er ledig kapasitet i vårt nettområde. Vi gjør oppmerksom på at dersom dere søker tilknytning uten at effektbehov og lokalisering er rimelig avklart, kan Lnett i henhold til forskrift ta betalt for å avklare om den forespurte kapasiteten er driftsmessig forsvarlig. Betalingen fastsettes på grunnlag av faktisk medgåtte kostnader.

Ved henvendelse om utredning får dere veiledning basert på eksisterende analyser av kapasitet i strømnettet, samt informasjon om prosess fram mot et "modent" prosjekt.
Dersom dere allerede har opplysninger listet opp under, ber vi om at dere sender inn skjema for "Tilknytning til strømnettet". 

  • Forventet maksimalt effektbehov (MW)
  • Ønsket lokasjon for prosjektet
  • Ønsket tidspunkt for idriftsettelse

Dersom det er ledig kapasitet, er denne ikke reservert før dere har godkjent kostnadsoverslag for tilknytning og eventuelt utbygging. For mer informasjon se artikkel om køordning og reservasjon av kapasitet. 

SKJEMA FOR UTREDE KAPASITET 

Tabellen under viser eksempler på effektbehov, tidshorisont og kostnad å få gjennomført tiltak som gir tilknytning. Det er viktig å presisere at disse løsningene kan variere fra sak til sak, men gir et bilde av omfang av slike utredninger og nettiltak. Vi forutsetter i denne tabellen at Statnett har kapasitet til kundens effektbehov i transmisjonsnettet.

Behov, tiltak og behandlingstid
Kundens behovMulig tiltakUtredningPlanlegging og gjenomføringGrovt overslag over kostnader
5-10 MWDistribusjonsnett1-4 mnd0,5-1 år2-15 mill
10-20 MWØkt transformatorkapasitet1-4 mnd1-1,5 år20-50 mill
20-50 MWNy transformatorstasjon eller utvidelse av eksisterende stasjon6-12 mnd2-5 år70-150 mill
Over 50 MWNye transformatorstasjoner og kraftledningOver 12 mnd3-7 årOver 150 mill

Størrelsen på behov for effekt er avgjørende for hvor i strømnettet tilknytning skjer. Strømnettet er delt inn i tre nivå, distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett. Det er Statnett som eier transmisjonsnettet ("motorveier" i strømnettet). 

I alle henvendelser over 1 MW må tilknytningen også være avklart med Statnett, selv om tilknytningen skjer i vårt nett.