Bruk skjema for gravemelding, og oppgi i beskrivelsesfelt at du trenger data for prosjektering. Vi anbefaler at du legger ved et kart som viser området du trenger data for. Data som utgis for dette formål skal ikke brukes som grunnlag for gravearbeid eller annet arbeid i bakken. 
 
Format:
Data leveres på sosi (eller shape dersom du ønsker dette). I UTM32/NN54 Dersom det er et mindre område, og du kun ønsker en pdf, oppgi dette i beskrivelsesfelt. 
 
Hva leveres:
Du mottar fil som inneholder våre traséer, og våre innmålte målepunkt. Traséer er ikke i 3D, og måledata eksisterer kun for nyere anlegg. Attributter på objektene viser høyeste spenning som går i trasé (OBJTYPE) og stedfestingskvalitet. 
Har du behov for ytterligere informasjon kan dette tas med prosjektleder hos oss for ditt prosjekt.   
  
Krav til bruk:  

  • Data som utleveres skal kun brukes til det oppgitte formål og i det prosjekt data er utlevert for.
  • Data skal ikke gjenbrukes, og skal slettes når prosjekt ferdigstilles.
  • Data skal ikke deles med andre.
  • Data skal ikke benyttes i maskinstyringssystemer.