Før tilknytning til strømnettet må Nettavtalen være signert av begge parter. Det benyttes to ulike avtaler, en for tilknytning til distribusjonsnettet og en for tilknytning til regionalnettet.

For tilknytning til distribusjonsnettet benytter Lyse avtaleverket fra REN. Avtalen er tilgengelig på nettsiden til REN. Avtalen inneholder tekniske krav og regulerer tilknytning og drift av kraftverk i Lyse Elnett sitt distribusjonsnett.

Nettavtale for tilknytning og bruk av regionalnettet regulerer begge parters rettigheter og plikter og skal bidra til å fremme kostnadseffektiv drift og utvikling av regionalnettet. 

Kraftprodusentene står selv ansvarlig for å inngå avtale om kraftleveranse med en strømleverandør.