Lnett har laget et API som gir deg prisene på nettleie per time. Dette API'et kan hjelpe deg til enklere å styre strømforbruket ditt. API er laget i forbindelse med innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022. 

Hvordan fungerer nettleie-API'et?
API-et følger med på dine døgnmakser, og når på dagen du bruker strøm. Ut fra dette beregner den hvor mye du vil betale i nettleie. Alle skatter og avgifter er inkludert slik at du får totalsum for din neste nettleiefaktura. 
API’et er et verktøy som kan hjelpe deg til å få bedre oversikt og kontroll over ditt strømforbruk.

API’et følger DIGIN sin standard for nettleie-API. Hvis du har en smarthusleverandør og lurer på om de tar i bruk nettleie-prisene i sin løsning, ta kontakt med leverandøren din. Du som privatperson kan ta i bruk API-et selv, hvis du har kunnskaper om bruk av API.
Under er det dokument du kan laste ned som gir en guide inkludert vilkår for bruk av API’et.

Du kan laste ned API-nøkkel nederst på denne siden, hvis du først legger inn epost og telefonnummer (+47 først).