Når det er ledig kapasitet i strømnettet, kan kunder knyttes til og det er i prinsippet "førstemann til mølla".

Dersom det ikke er ledig kapasitet der kunden sitt anlegg ligger, må nettselskapet vurdere og utføre nødvendige forsterkninger i strømnettet før kunde kan knyttes til. Kostnader for en slik forsterkning må kunde selv være med å finansiere. Først når kunde har godkjent kostnadsoverslag for utbygging reserer vi kapasitet i strømnettet til kunde og starter arbeidet med å utføre nødvendige forsterkninger. 

Når det er begrenset eller ikke ledig kapasitet i strømnettet, er prinsippet at dato for  signering av kostnadsoverslag for utbygging styrer køordningen. For større næringskunder vil det være dato for når prosjektet er vurdert som "modent" som styrer.

Det er også satt prinsipper for når et prosjekt vurderes til å være "modent".