Når det er ledig kapasitet i strømnettet, kan kunder knyttes til og det er i prinsippet "førstemann til mølla".

Dersom det ikke er ledig kapasitet der kunden sitt anlegg ligger, må nettselskapet vurdere og utføre nødvendige forsterkninger i strømnettet før kunde kan knyttes til. Kostnader for en slik forsterkning må kunde selv være med å finansiere. Først når kunde har godkjent kostnadsoverslag for utbygging reserer vi kapasitet i strømnettet til kunde og starter arbeidet med å utføre nødvendige forsterkninger. 

Når det er begrenset eller ikke ledig kapasitet i strømnettet, er prinsippet at dato for signering av kostnadsoverslag for utbygging styrer køordningen.

Det er også satt prinsipper for når kapasitet kan reserveres.