Dersom det ikke er ledig kapasitet i eksisterende strømnett eller planlagt oppgradering der kunden sitt anlegg ligger, må nettselskapet vurdere og utføre nødvendige forsterkninger i strømnettet før kunde kan knyttes til.  Dersom kunde har et "modent" prosjekt, så kan kunde stå i kø mens Lnett utreder løsning for tilknytning. 

Det er også satt prinsipper for når et prosjekt vurderes til å være "modent". Se mer informasjon om når et prosjekt er "modent".