Hvor lang tid det tar er avhengig av flere fordhold, deriblant om det er ledig kapasitet i eksisterende strømnett eller ikke. Tabellen under viser eksempler på effektbehov, tidshorisont og kostnad for tiltak som kan være aktuelle.

Det er viktig å presisere at disse løsningene kan variere fra sak til sak, men gir et bilde av omfang. I tabellen forutsetter vi at Statnett har kapasitet til å dekke kundens effektbehov i sitt transmisjonsnett. Alle behov over 1 MW må varsles Statnett.

Behov, tiltak og behandlingstid
Kundens behovMulige tiltakUtredningPlanlegging og gjennomføringGrovt overslag over kostnader
5-10 MWDistribusjonsnett1-4 mnd0,5 -1 år2-15 mill
10-20 MWØkt transformatorkapasitet1-4 mnd1-1,5 år20-50 mill
20-50 MWNy transformatorstasjon eller utvidelse av eksisterende6-12 mnd2-5 år70-150 mill
Over 50 MWNye transformatorstasjoner og kraftledningOver 12 mnd3-7 årOver 150 mill