Kunder som ønsker tilknytning og reservere effekt, må ha modne og realistiske prosjekter. Det må i tillegg være ledig kapasitet i eksisterende strømnett eller i planlagt oppgradering med økt kapasitet.  

Dette er kravene som stilles: 

  • Forespørsel må komme fra kunden som skal tilknyttes nettet, ikke eksempelvis tomteutvikler

  • Formålet med prosjektet er beskrevet 

  • Dokumentert underlag som begrunner forespurt maksimalt effektbehov 

  • Detaljert fremdriftsplan for kunden for alle faser av prosjektet 

  • Det foreligger oversikt over nødvendige tillatelser, og status på disse 

  • Det foreligger oversikt over nødvendige avtaler (f. eks. grunneier, adkomst), og status på disse 

  • Realistisk plan for finansiering skal foreligge 

  • angspunktet gyldig i ett år, men kan forlenges for enkelte prosjekter der det kan framlegges konkrete og omforente framdriftsplaner.