Kunder som ønsker tilknytning og reservere effekt, må ha modne og realistiske prosjekter. Kravene under stilles per i dag, men det blir vurdert om det er behov for justeringer av disse:

  • Kunde må ha fått vite at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig eller ha gjennomført en utredning og fått estimat på utbygging 

  • Valgt eiendom er regulert til formålet 

  • Kunden må ha en fremdriftsplan for tilknytning og opptrapping av effekt som er realistisk 

  • Reservasjon av nettkapasitet er gyldig i ett år, men kan forlenges for enkelte prosjekter der det kan framlegges konkrete og omforente framdriftsplaner