Driftsmessig forsvarlig innebærer at tilknytningen av forbruk eller produksjon ikke fører til uakseptable virkninger i vårt strømnett. Det vil si at en tilknytning ikke fører til dårligere leveringskvalitet for eksisterende kunder. Hvis en tilknytnin ikke er driftsmessig forsvarlig må nettselskapet gjøre tiltak i nettet som kunde må være med på å finansiere.