Vi trenger følgende informasjon for å gjøre en kapasitetsvurdering/utredning: 

 • Type produksjon eller forbruk
 • Hvor anlegget ligger
 • Tilknytningspunkt til strømnettet og spenningsnivå
 • Ønsket makseffekt i MW og informasjon om eventuell opptrappingsplan og variasjoner over året. 
 • Spesielle krav til forsyningssikkerhet N-1? Eventuelt mulighet for tilknytning med vilkår
 • Kort beskrivelse av planene, inkludert fremdriftsplan og milepæler:
  - Konsesjonspliktige anlegg og tilhørende myndighetsprosesser herunder kundens egne anlegg – både produksjonsrelatert og nettanlegg og øvrige nettanlegg, for eksempel i regionalnettet
  - Forventet tidspunkt for investeringsbeslutning og oppstart
  - Annen relevant informasjon