Dette er første av flere muligheter for å gi innspill til prosjektet. Høringsfristen for denne første runden er satt til 28. februar. Målet er at vi skal sende inn melding med forslag til utredningsprogram til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, i løpet av mars måned. 
- Alle innspill vi får inn bidrar til at saken blir bedre belyst, og det er viktig slik at NVE får et godt grunnlag når de senere skal vurdere melding og konsesjonssøknad for prosjektet, sier myndighetskontakt Børre Dybesland i Lnett.

Se informasjonsmøte i opptak

Bilde av framside for presentasjon til informasjonsmøte

Her finner du presentasjonen fra møte (PDF, 5MB)

Minner om at det er mulig å treffe oss under åpne kontordager, onsdag 16. februar på Finnøy og tirsdag 22. februar på Fiskå. Send melding til vår grunneierkontakt på epost jon.tjaland@l-nett.no hvis du ønsker å delta. Les mer om kontordagene.