Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø på Rennesøy i Stavanger, for å sikre nok kapasitet i strømnettet lokalt og gi en overordnet ringforbindelse for nettet i Ryfylke. Det skal bygges nye transformatorstasjoner på Finnøy og Tau til erstatning for dagens stasjoner. 

Ligger i saksbehandlingskø
Nye kraftledninger og transformatorstasjoner vil gi betydelig økning i kapasitet i strømnettet til feks etablering av nytt næringsliv og nye arbeidsplasser. Oppgraderingen er nødvendig på grunn av alder, tilstand i dagens strømnett og økt behov for strøm. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, mottar for tiden mange saker, og meldingen til Lnett om Finnøyprosjektet ligger i kø for å bli tatt til behandling. Det kan dessverre ta opptil åtte måneder å få saksbehandler fra vi sendte meldingen i mai, ifølge NVE.

Før sommeren la Strømnettutvalget fram sine forslag til hvordan Norge kan få fortgang på utbygging av strømnettet. Det ble i rapporten pekt på tiltak nettselskapene kan gjøre, og dette er i stor grad tiltak som Lnett allerede gjør eller har startet på.

- Det blir jobbet på flere plan for å få fortgang på oppgradering av strømnettet, men siden behovet gjelder for hele landet, ser vi at det dessverre kan gå litt tid før NVE  åpner høringsrunden og vi kommer videre i planprosessen, sier prosjektleder Torbjørn Grødem i Lnett. 

Neste steg
Når det er tildelt saksbehandler i NVE skal meldingen på høring. Planprosessen inkluderer flere høringsrunder slik at alle berørte skal få sagt sin mening og komme med innspill. Det er nå NVE som leder saksbehandlingen og arrangerer informasjonsmøter. 

Vi ber alle om å vente med å sende konkrete innspill til høringsrunden offisielt åpnes, siden innspill skal sendes NVE og deres saksbehandler. Lnett kan svare på spørsmål knyttet til forståelse av meldingen, men spørsmål om løsning svares ut etter at NVE har arrangert informasjonsmøte. Invitasjon til informasjonsmøte sendes grunneiere og kunngjøres i media når NVE har fastsatt dato for dette. Når høringen åpner vil det være god tid til å stille spørsmål, og møte Lnett på åpne kontordager, slik at alle som ønsker det får god informasjon om prosjektet, og kan komme med sine innspill og kommentarer. 

Når høringen av meldingen er avsluttet vil NVE pålegge Lnett et utredningsprogram som skal gjennomføres før vi kan søke om konsesjon. Selve konsesjonen sendes også på høring av NVE. Etter at eventuell konsesjon er gitt skal det lages Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), som også skal på høring, før bygging kan starte. 

Du kan sette deg inn i saken 
Lnett har publisert meldingen (PDF, 8MB) og kart på nettsiden slik at interesserte kan bruke ventetiden til å sette seg inn i saken. Ta kontakt med prosjektleder Torbjørn Grødem i Lnett om du ønsker å få tilsendt meldingen i papirformat. 

Kartene illustrerer alternativene for stasjonsplassering og trasealternativ i utbyggingsprosjektet, også de som er vurdert men ikke er tatt med videre. Det er flere alternativer tegnet inn, og vi understreker derfor at det kun vil være ett alternativ til trasé som gis konsesjon av NVE. 
Grunneiere vil motta informasjon om den åpne høringen og hvordan de kan sende innspill til NVE når høringen starter.