Formålet er å komme i dialog med grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter om de beste løsningene for samfunnet som helhet. Åpen kontordag er en oppfølging av informasjonsmøtene i Strand-Finnøy-Nordbø-prosjektet der Lnett setter av tid til å snakke med alle som ønsker det. I møtene er det anledning til å se på detaljer i kartene og utdype informasjon omtalt i meldingen som er ute på høring. 

Møt oss på Strand og Finnøy
Det er fortsatt ledig tid til å møte oss på Strand 24. januar og Finnøy 26. januar mellom kl. 1200-2000. Bruk lenken for å bestille møte på et tidspunkt som passer for dere. Det settes av 30 minutter til hvert møte. 

Dersom ingen av datoene passer vil vi oppfordre dere til lage en annen avtale ved å sende e-post eller ringe til grunneierkontakt Bjarte Skipevåg (bjarte.skipevag@l-nett.no / mobil 404 06 305). Det kan også avholdes digitalt møte hvis det er ønskelig.

NVE ønsker innspill
Send gjerne innspill og kommentarer til meldingen til Norges vassdrags og energidirektorat, NVE. 

-    Lnett fikk mange innspill våren 2022, men de sendes ikke automatisk videre til NVE. Derfor understreker vi viktigheten av at alle som ønsker å gi innspill sender disse til NVE slik at de får best mulig grunnlag til å vurdere prosjektet og sette opp et utredningsprogram, sier prosjektleder Torbjørn Grødem i Lnett. 

-    Vi vet at det er stor interesse for jordkabel. Lnett har foreslått at det skal utredes på et delstrekk på Finnøy, Fogn og Rennesøy. Bekreft om du er enig i det som er meldt, eller ikke meldt. Kom gjerne med innspill til alternative traseer. Kommenter gjerne på noe som er vurdert, men ikke meldt også, utdyper myndighetskontakt Børre Dybesland i Lnett. 

Høringsfrist 24. februar 2023

Innspill sendes ved å bruke NVEs nettskjema eller sende en epost til uttalelse@nve.no. Meldingen og alle kart er publisert på nettsiden til NVE og på prosjektsiden til Lnett.