De 12 jobber med nettstrategi og analyse, vedlikehold, datakvalitet, lager og kundebehandling. Sunniva Hebnes og Sander Løvdahl Nygaard har sommerjobb for andre året på rad hos Lnett. I fjor var begge hos vedlikehold, og kontrollerte blant annet strømmaster. I år jobber Sunniva med å se på prosjekt for spenningsoppgradering av strømnettet i flere områder. 

Kjekt og relevant
 - Lnett er en veldig relevant bedrift, den er lokal og det er kjekt å jobbe her. Jeg opplever at jeg lærer mye nyttig i løpet av sommeren, sier Sunniva Hebnes som studerer Energi og miljø ved NTNU i Trondheim. 
Sander Løvdahl Nygård går på elektroingeniør, og jobber også i år for vedlikehold.  
- Jeg synes det er fint å være ute i sommerjobb. I år synes jeg at vi blir bedre kjent med bedriften også, sier Sander. 

I år er det ingen restriksjoner som følge av pandemi, og det gjør det mulig med flere samlinger og omvisning for de som er i sommerjobb. Trainee Kari Walstad har tatt initiativ til at studentene får et bedre innblikk i hele selskapet, og ikke bare den avdelingen der de jobber. 
- Vi har fått se en transformatorstasjon, og skal på lageret og se en nettstasjon. I tillegg har vi fått informasjon fra avdelingsdirektørene om det som gjøres og skjer i avdelingene. Det er veldig kjekt og lærerikt, sier studentene. 
- Alle vi treffer i Lnett er veldig imøtekommende, legger Ingrid Wig Arnesen til. 

Viktig for rekruttering
I Lnett er det høy aktivitet, og slik vil det være i mange år framover. Sør-Rogaland er en region med et næringsliv i vekst, og som ser muligheter i ny grønn industri og er i full gang med elektrifiseringen som samfunnet ønsker. Det gir stort behov for å øke kapasiteten i overordnet strømnett, og for å knytte til nye bedrifter og boliger. I tillegg blir kraftsystemet mer komplisert, og god styring og drift av strømnettet stadig viktigere.

- Å ha studenter til å jobbe for oss om sommeren ser vi på som en vinn-vinn-situasjon. Det er viktig for unge å få relevant praksis under utdannelsen, og få et innblikk i bransjen de holder på å utdanne seg til. For oss er det å få tak i rett og god kompetanse helt essensielt for å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag. Det er gledelig å se at de som har vært hos oss i sommerjobb, senere søker på og får fast ansettelse i selskapet, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett.